Pinhole Images by Michael Van Buskirk

 copyright 2008 Michael Van Buskirk

mvb3.jpg

Merry-go-Round:  Zero 2000 on Fujicolor 160.


~ Michael Van Buskirk, USA ~ 


mvb1_icon.jpg mvb2_icon.jpg mvb3_icon.jpg mvb4_icon.jpg mvb5_icon.jpg mvb6_icon.jpg

Web page last updated February 26, 2008
All pinhole images in this page copyright 2008 Michael Van Buskirk