Pinhole image by Martin Cheng Yiu Kwok

Train Museum 1   copyright 2002 Martin Cheng Yiu Kwok

TrainMuseun_1.jpg

Camera: Zero 4 x 5 multi format camera

Film: Polaroid ISO125
Exposure time: 15-55 sec.

~ Martin Cheng Yiu Kwok, Hong Kong ~ 

CentralSoho_1bicon.jpg ExhibitionCtr_01icon.jpg Central_Soho_1cicon.jpg TrainMuseun_1icon.jpg TrainMuseun_3icon.jpg


Web page last updated March 25, 2002
All pinhole images in this page copyrighted 2002, Martin Yiu Kwok